KAPSAM

Bu derginin amacı muhasebe ve denetim mesleğini ilgilendiren güncel konuların hem akademik hem uygulayıcı gözüyle ele alınmasını sağlamaktır.  Bu doğrultuda muhasebe ve denetim alanında güncel konuları içeren teorik, ampirik ve teknik çalışmalar derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu şekilde dergi, akademisyen ve meslek mensuplarının görüş ve bilgi paylaşımlarını arttıran bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Dayanışma Dergisi iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde hakem sürecinden geçen akademik çalışmalar yer alırken, ikinci bölümde uygulamacıların görüş ve bilgilendirme yazıları bulunmaktadır.

Dayanışma Dergisi uygulamacı ve akademisyenlerden oluşan okuyucu profiline uygun güncel ve farklı konuların işlendiği muhasebe ve denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunan makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.