SAYI 123 - MAKALELER

RİSK SERMAYESİ YATIRIMI VE RÜZGÂR ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

EKONOMİDE KÜRESELLEŞME İLE BİRLİKTE BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Hakan ARACI
Öğr. Grv. Hakan KARA

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİMLİLİĞİNİN RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: 2005-2014*
Yrd.Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN

LİDERLİK TARZLARI VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KORKMAZ

AİLE İŞLETMELERİNDE TUTUCULUK KAVRAMI VE KURUMSAL YÖNETİM AÇISINDAN ÖNEMİ
Tuğçe Bakal
Dr.Cevdet A.KAYALI

YOKLAMA VE YOKLAMA YETKİSİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
Selcen YILDIZ

DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) KAPSAMINDA, DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN (DİİB) TEMİNİ, KULLANIMI VE KDV UYGULAMALARI
Emir VURAL

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE
NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Berna Gökçe AYAN
Sosyal Güvenlik Uzmanı

ANTİK HİNT MATEMATİĞİ ÜZERİNDEN BİR İRDELEME
Beno KURYEL

AVUKATLIK KARŞI VEKÂLET ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BELGE DÜZENİ KONUSUNDA
KARMAŞA

Akın Gencer ŞENTÜRK
Avukat

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NUN 23.MADDESİNİN UYGULANMASI İLE
İLGİLİ SORUNLAR

Av. Erdem DEMİR
Emekli İcra Müdürü
Hüseyin DEMİR
Adli Bilirkişi

MESLEKTE YENİ DÖNEM KAPIYA DAYANDI
Özkan CENGİZ

ELEKTRONİK TEBLİGAT
Seda ÖZGÖREN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir