SAYI 121 - MAKALELER

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Prof. Dr. Nihat MERT - Doç. Dr. Mehmet Emre GÜLER (TR13456) - Dr. Gülbin MERT

AMERİKAN MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE ASC 330 KAPSAMINDA STOKLARIN DEĞERLEMESİ: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE KARŞILASTIRMALI BİR YAKLAŞIM
Doç. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, CIA, CRMA, SMMM - University of Wisconsin River Falls

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Doç Dr. Ayşe Necef YERELİ

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ KAVRAMININ TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE TMS 7 AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Aydın GERSİL1

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ İLİŞKİSİ OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND COMMUNICATION PROCESS ORGANIZATION IN RELATION
Yrd Doç Dr Nesrin ADA - Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

RUSYA MERKEZ BANKASININ ÖDEME SİSTEMİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Dr. Leyla AKGÜN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Aysel KUŞAKSIZ TANBOĞA

TÜRKİYE’DE DEVLET BORÇLARININ YILLAR İTİBARİYLE SEYRİ
S. Ecem PEHLİVANOĞLU - Fikret IŞIK

5520 SAYILI KVK AÇISINDAN İSTİSNA VE İNDİRİM UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
Nadir GÜLHAN - E. Hesap Uzmanı (Vergi Müfettişi)

Motivasyon Kavramı ve Temel Yaklaşımlar
Şener UYSAL

VERGİ DAVASININ KONUSU VE DAVA AÇMA HAKKININ DOĞMASI
Mehmet Serhat SELÇUK - Gelir Uzmanı

ÇALIŞMA HAYATINDA MALULEN EMEKLİLER
Berna GÖKCEN AYAN - Sosyal Güvenlik Uzmanı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUNUN IV DİĞER KORUMA HÜKÜMLERİ BAŞLIKLI “AMME ALACAKLARININ RÜÇHAN HAKKI“NIN İNCELENMESİ
Hüseyin DEMİR - Em.İcra ve iflas Müdürü - Erdem DEMİR - Avukat

SERBEST BÖLGELERDE İSTİSNA UYGULANAN ÜCRETLERE AİT (STOPAJ) GELİR VERGİSİ İŞÇİYE Mİ / İŞVERENE Mİ AİTTİR?
Akın Gencer ŞENTÜRK

5510 SAYILI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN, AYLIK GÜN SAYISINA (28, 29, 30 VE 31 GÜN ÇEKEN AYLAR) GÖRE ÜCRET HESAPLANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR
Ömer AKBAŞ - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

STAJ SÜREMİ NASIL KISALTABİLİRİM?
Müfit Yıldırım - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 
Mustafa YILMAZ - Serbest Muhasebeci mali Müşavir

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAKIŞ 
Harun Reşit TOKCAN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

GARANTİ KAPSAMINDAKİ BEDELSİZ MAL VE HİZMET TESLİMLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE BELGE DÜZENİ
Özgür ÇİLENGİROĞLU - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İFLAS ERTELEME NEDİR? HUKUKİ VE MALİ SONUÇLARI AÇISINDAN İFLAS ERTELEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ
Melih DİRİL - İşletme Finans Uzmanı - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI ÜZERİNE 
Orhan VARIŞLI - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MASRAF YANSITMALARINDA KDV UYGULAMASI
Seda ÖZGÖREN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir