SAYI 119 - MAKALELER

Türkiye’deki Firmaların Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Çabaları Ve Gönüllü Karbon Ticareti İçerisindeki Durumu
Prof. Dr. Semra ÖNCÜ Araş. Gör. Anıl GACAR

Aydın İlindeki Borsa Yatırımcılarının Profili Ve Bu Yatırımcıların Hisse Senedi Yatırımlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi
Doç. Dr. Yusuf KADERLİ - Yrd. Doç. Dr. Eser YEŞİLDAĞ

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Çalışma Prensipleri, İşleyişleri, Küresel Dünyadaki Rol ve İşlevleri
Mahmut YARDIMCIOĞLU - Kenan BORA

Bankacılıkta Hedef Maliyet Uygulaması
Doç. Dr. Yunus CERAN M. Ali CANDOĞAN

Çalışanların İşletmelerle Olan İlişkilerine Dair Eleştirel Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Ulaş ÇAKAR

Kırsal Kalkınma Sürecinde Milli Aydın Bankası Deneyimi
Dr. Hakkı Çetin

Yargı Kararlarına Göre Tahsil Edilen Kira, Faiz Gelirleri Ve İcra İnkâr Tazminatının Vergisel Boyutu
Dr. Koray AKMAN

Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Banka Kökenli Aracı Kurumların Etkinlik Performanslarının Veri Zarflama Analiziyle Ölçülmesi
Öğr. Gör. Dr. Yasemin COŞKUN KADERLİ - Öğr. Gör. Özlem Fedai DENİŞ

Serbest Meslek Erbabının İşyerinde Çalışan Eşe Ödönen Ücretler
Şeref TEKTAŞ

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar
Mustafa KÖSEOĞLU 

18 Yaşından Küçükler İşveren Olabilir Mi?
Dr. Özkan BİLGİLİ

Matematik Kaygısı
Prof.Dr. Beno Kuryel

İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi
Hüseyin Demir - Erdem Demir

Finansal Darboğaz Yaşayan Şirketler İçin Sell And Lease Back (Sat Ve Geri Kirala) Yöntemi İle Ucuz, Kolay Finansal Çözümler Ve Vergisel Avantajlar
Yrd. Doç. Dr. Funda DİRİL - Melih DİRİL

Gayri Faal Şirketlerde Tasfiye Süreci
Yakup SÖNMEZ

Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri Ve Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzin Hakkı
Özge Yılmaz ŞENTÜRK