SAYI 117 - MAKALELER

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE GÜNCEL ULUSAL MEVZUATIMIZDAKİ DURUMU 
Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Öğr. Gör. Hilal KOCAMAZ

TÜRKIYE’DE KIDEM TAZMINATI VE FON TARTIŞMALARI 
Adem KORKMAZ
Gülsüm KORKUT
Burcu AŞKIN

ÖRGÜT-ÇALIŞAN İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK KURAMI
ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
 
Dr. Gökhan KARAGONLAR

AR-GE FAALİYETLERİNİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GERŞİL
Yrd. Doç. Dr. Mert SOYSAL

DOĞRUSAL VE BULANIK MANTIK TEMELLİ DOĞRUSAL
PROGRAMLAMA MODELLERİNİN DAĞITIM LOJİSTİĞİ
MALİYETLERİNİN MİNİMİZASYONU AMACIYLA KULLANIMI:
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
 
Yrd. Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN

ARSA KARŞILIĞI TESLİMLERDE ARSA SAHİBİ VE
MÜTEAHHİTLERİN VERGİSEL DURUMLARI
 
Şeref TEKTAŞ
Vergi Dairesi Müdürü

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURUMA VERİLME
ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM
 
Dr. Özkan BİLGİLİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

YENI BORÇLAR YASASINDA “ İBRANAME” 
Yener GÜVEN
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE GELİR TESTİ İŞLEMLERİ 
Necati ÇETİNER

KOD UYGULAMASINA YARGI FRENİ 
Tayfun ŞENOL
Yeminli Mali Müşavir

VEKÂLET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 
Hüseyin DEMİR
İcra ve İfl as Müdürü
Erdem DEMİR
Avukat

DOĞA BİLİMLERİNİN TARİHSEL BASAMAKLARINDAN: CALCULUS 
Prof.Dr.Beno KURYEL

YENİ TTK HÜKÜMLERİNE GÖRE LTD’ LERİN TÜR
DEĞİŞTİREREK AŞ’ YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 
Dr. Mustafa ALPASLAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ENVANTER VE
MALİYETLENDİRME İŞLEMLERİ
 
Harun Reşit TOKCAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

GERÇEK USUL MÜKELLEFİYETTEN
BASİT USUL MÜKELLEFİYETE GEÇİŞ
 
Mustafa YILMAZ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASINDAN ÖNCE
DÜZENLENEN FATURALARDA VERGİLENDİRME
 
İ.Burak OĞUZ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

AYLIK ALMAK İÇİN YAPILAN ANLAŞMALI BOŞANMALAR 
Eda KAYA