TMS 12-GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE, ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doç. Dr. Ayşe YERELİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KAYALI Yrd. Doç. Dr. Yasemin YEĞİNBOY